KVG Ieper

DANSBIJ

We helpen, samen met KVG Westvlaanderen en WVA-Ieper, een dansactiviteit organiseren waarbij kids tussen 6 en 15 jaar worden uitgenodigd.
Voor wie meer wil weten, kijk dan meteen naar werking/programma....
We zijn tevens op zoek naar een tweetal (jeugdige) vrijwilligers om mee te helpen de 'lessen' te ondersteunen. Wie dit ziet zitten, neemt gerust contact met het secretariaat in Ieper.

2016

Wij wensen alle bezoekers van onze site van harte een fijn einde van 2016 en we hopen iedereen terug te zien in het nieuwe jaar.
Laat ons gaan voor een jaar vol vreugde en vrede waarbij iedereen zijn gading vindt...

SPORTVERDIENSTE

de trofee van 			          sportverdienste 2015

Op vrijdag 5 februari 2016 werd KVG Ieper uitgeroepen tot
LAUREAAT SPORTVERDIENSTE 2015
Proficiat aan iedereen die hieraan mee geholpen heeft.....
De manier waarop we voorgesteld werden was meesterlijk en kan je hier bekijken...

MISSIE

KVG-Vorming is een vereniging voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap.
Met alle afdelingen samen bouwt ze aan een toegankelijke samenleving waarbinnen personen met een handicap een plaats hebben en inclusie een feit is. Ze biedt haar leden kansen tot gemeenschapsvorming, educatie, deelname aan cultuur en maatschappelijke activering.
Daarnaast werkt ze aan belangenverdediging, bewustmaking en mentaliteitsveranderingen. De vereniging richt zich zowel tot het individu, tot iedereen in de samenleving, als tot de overheid.
KVG-Vorming werkt vanuit een christelijke inspiratie, en onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de VN-conventie voor gelijke rechten voor personen met een handicap volledig.