KVG Ieper

PRIVACY POLICY van KVG

Wij zijn ons bewust over het bewaren van de privacy van onze leden. De politiek in dit verband kan je hier lezen.

CORRECT WOORDGEBRUIK

KVG roept iedereen op om extra te letten op een correct woordgebruik. De termen 'andersvaliden' of 'mindervaliden' zijn uit de jaren '70 en '80.
Wij verkiezen de benaming 'persoon met een handicap'. Door deze keuze geven we aan dat de persoon in kwestie een mens is die toevallig een handicap heeft. Ook de benaming 'persoon met een beperking' wordt wel eens gehoord. Maar ook deze term lijkt ons niet goed.
Iedereen namelijk heeft wel een beperking. Wie zou van zichzelf het tegendeel durven beweren?
Trouwens ook de 'VN Conventie ter bescherming van de Rechten van Mensen met een Handicap' gebruikt de juiste term in zijn omschrijving....
Wie het totale artikel met de motivatie wil lezen, kijkt best eens in Handiscoop Januari 2016 op pagina 18.

MISSIE

KVG-Vorming is een vereniging voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap.
Met alle afdelingen samen bouwt ze aan een toegankelijke samenleving waarbinnen personen met een handicap een plaats hebben en inclusie een feit is. Ze biedt haar leden kansen tot gemeenschapsvorming, educatie, deelname aan cultuur en maatschappelijke activering.
Daarnaast werkt ze aan belangenverdediging, bewustmaking en mentaliteitsveranderingen. De vereniging richt zich zowel tot het individu, tot iedereen in de samenleving, als tot de overheid.
KVG-Vorming werkt vanuit een christelijke inspiratie, en onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de VN-conventie voor gelijke rechten voor personen met een handicap volledig.