16 oktober: Informatie rond INBRAAKBEVEILIGING

We naderen de donkere periode van het jaar met de meeste kans voor inbraken. De mensen van de Ieperse Politie zullen ons tijdens een uiteenzetting tips geven waarbij wij het mogelijke inbrekers erg moeilijk kunnen maken om bij ons onverwacht binnen te komen....
En nu weten we het zeker....2 inspecteurs van onze politie komen ons uitleg geven hoe we alles kunnen beveiligen...
Deze infosessie zal doorgaan op DINSDAG 16 OKTOBER om 14u00 in OC. De POTIJZE op de Zonnebeekseweg.
Hierbij bezorgen we reeds de uitnodiging.

GEHEUGENKLINIEK: INFO 1 december in het Jan Ypermanziekenhuis

Om 14u geeft Chantal de inleiding op wat een zeer boeiende en interessante infonamiddag is geworden. Zowel dr. Gabriels als Mevr. Deseyne geven ons veel nuttige informatie in verband met dementie en geheugenkliniek.
Als derde spreker wordt dhr. Nottebaere aangekondigd. Hij getuigt ons op een persoonlijke en indringende manier over de 10-jaar durende dementie van zijn echtgenote. De volledige tekst van de powerpointvoorstelling van de uiteenzetting is als pdf-file hier beschikbaar voor de geïnteresseerden.

VRIJE TIJDSBESTEDING VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

'Iedere persoon heeft recht op vrije tijd: tijd om te doen wat je graag doet, je even te ontspannen, vrienden te ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken, de dagelijkse sleur te doorbreken, …

Om de vrije tijd in te vullen zijn gehandicapten veelal afhankelijk van hun ouders of begeleiders. En voor hen is het niet steeds eenvoudig om geschikte vrijetijdsactiviteiten uit te zoeken en aan te bieden.
CM organiseert, samen met Ziekenzorg en KVG een info-avond over vrije tijdsbesteding voor mensen met een beperking.
Deze gaat door in Roeselare op 24 maart 2015 om 19u30 in het CM-regiokantoor, Mandellaan 79.
Toegang is gratis en er wordt een drankje voorzien.
Er moet wel ingeschreven worden tegen 17 maart 2015 op tel. 051 253546 of via email tzcentrum.roeselare@cm.be

VOEDING BIJ OUDEREN

Op 12 maart 2015 wordt, in samenwerking met Huize Zonnelied, een infonamiddag georganiseerd over aangepaste voeding bij ouderen.
Meer info vind je in het tabblad 'programma'.

5 NOVEMBER: INFOAVOND ROND BESCHERMINGSMAATREGELEN

Enige informatie in deze materie is zeker op zijn plaats gezien de hele wetgeving verandert.
Dhr Luc Goutry komt zowel onze leden als alle geïnteresseerden deskundige uitleg geven.
Wij organiseren deze avond, in samenwerking met Gezin & Handicap, en deze zal starten om 19u30, in de zaal 'Alfa en Omega' van onze Ieperse Bibliotheek.
Hou alvast deze datum vrij !!!

Verdere informatie (prijs, enz...) voor de goede organisatie van deze avond worden op tijd en stond doorgegeven.

6 MAART 2014:infosessie rond valpreventie.

Deze namiddag werd georganiseerd in samenwerking met Huize ZONNELIED in Ieper.

Na de verwelkoming door Mevr. Rita Vanlangendonck werd het woord gegeven aan twee mensen van de kiné-afdeling, Nathalie en Heidi. Zij gaven op een vloeiende manier meer informatie in verband met eventuele valpartijen. En bovendien wat we moeten doen om, na een valpartij, weer recht te geraken.

Iedereen kan met valpartijen te maken hebben, zelfs in rust-en verzorgingstehuizen.

De nuttigste tip om valpartijen te proberen voorkomen is:

ZOVEEL MOGELIJK EN ELKE DAG BEWEGEN!!!!!

Een heel belangrijke tip is het langdurig zitten zoveel mogelijk te beperken en het zitten elke 30 minuten (eventueel met hulp) te onderbreken door recht te staan of even rond te wandelen.

Voor iedereen die de tekst eens rustig wil lezen (eventueel al rondwandelen...), kan hier klikken...

Veel leesplezier!