NIEUW: app en website om statuut te bewijzen

Vanaf vandaag beschikken personen met een bijzonder sociaal statuut (bvb rechthebbenden op leefloon of op gehandicaptentegemoetkomingen) over een app en website waarmee ze dit statuut elektronisch kunnen bewijzen om allerlei afgeleide voordelen te krijgen (bvb sociale tarieven, kortingen bij socio-culturele activiteiten).
Gedaan met het zeulen met papieren attesten en hopelijk met non-take up !
Te gebruiken site: mybenefits.fgov.be

OP ZOEK NAAR EEN RELAXZETEL ??

Wie op zoek is naar een (bijna) nieuwe relaxzetel, neemt best contact met het secretariaat of rechtstreeks met Lieve Brion op tel. 057 201243.
Meer informatie?
Het gaat over een zetel van het merk REVILAX met 2 motoren. De zetel werd gekocht in de thuiszorgwinkel en kost nieuw 2100 euro. Er kan zeker gebabbeld worden over de prijs...

DE TREIN NEMEN

Niet iedereen vindt het nemen van de trein even makkelijk. Naast fysieke toegankelijkheid is er ook de problematiek rond begrip en orientatie.
Het is soms lastig de weg te vinden in grote en overvolle stations, om juiste info te bekomen, om hulp te vragen of om een automaat te gebruiken. De NMBS ontwikkelde een de tool 'IK DURF DE TREIN TE NEMEN'. Dt is een eenvoudige en duidelijke gids hoe je met deze moeilijke situaties kunt omgaan.
Je kan de tool terugvinden op de doorverwijslink. Veel reisplezier

EXTRA ZWEMUREN IN IEPER

Deze morgen kregen we een persbericht waarin de Ieperse Sportdienst de uitbreiding aankondigt van de therapiezwemuurtjes.
Alle informatie kunnen we lezen in bijgaand document.

BUDDY

Ons buddyproject loopt nu zo'n vier maanden, en we mogen het zonder blikken of blozen een succes noemen. Want

 • - tot nu toe vonden al 22 buddyzoekers een maatje. Lees hier alvast het verhaal van Marc en Patrick.
 • - we mochten al ruim 200 geïnteresseerden verwelkomen op onze infomomenten rond BUDDY.
 • - er blijven dagelijks nieuwe registraties binnenkomen.
 • - we werken samen met steden en gemeenten om zoveel mogelijk buddy’s te zoeken.

Maar we blijven ambitieus! En dus:

 • - ben/ken jij iemand die een geknipte buddy zou zijn? Surf dan bliksemsnel naar onze buddywebsite!
 • - hou de Open Kijk van september in de gaten want daarin lees je alles over onze Samen op Stap-actie en hoe je met heel jouw afdeling ons BUDDY-project kan steunen.

EUROPESE VACCINATIEWEEK 2017

Volgende week is het zover. Van 24 tot 30 april vindt de Europese vaccinatieweek plaats.
Voor wie meer wil weten, kan best bijgaande tekst lezen.

PECHVERHELPING AUTO en ROLSTOEL

KVG sloot een overeenkomst met VAB waardoor onze leden tegen een voordeeltarief kunnen aansluiten voor pechbijstand in Benelux. Let wel: deze pechverhelping is geldig voor de wagen en in beperkte mate voor de rolstoel.
De tarieven voor KVG-leden in 2017 zijn:

 • Als personen met een handicap:
  pechbijstand 1ste aansluiting: 79 euro
  pechbijstand 2de aansluiting: 69 euro

 • Als valide personen:
  pechbijstand 1ste aansluiting: 98 euro
  pechbijstand 2de aansluiting: 87 euro

Voor wie een vervangwagen wil, betaalt 38 euro.
En bovendien kan bij VAB een pechverhelping voor electrische fietsen worden afgesloten ZONDER beperking van aantal tussenkomsten.
Al zullen de techniekers wel eens vragen voor actie indien steeds voor eenzelfde probleem wordt opgeroepen.

STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPATIE

Via dit Steunpunt kan iedereen, ook zij die het moeilijker hebben,de kans krijgen om op (dag)reis te gaan.
Hier vind je info over wie zich mag wenden tot het steunpunt. Iedereen die verhoogde tegemoetkoming geniet inzake ziektekosten komt in aanmerking (zie code klevertje mutualiteit, dit moet eindigen op een 1).

DE KLEPPE

Ben je op zoek naar een toegankelijke en betaalbare vakantieplaats voor mensen met een beperking? Kijk je uit naar een plek waar rust heerst? Of die de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan het boeiende buitenleven en activiteitenaanbod op maat?
En bovenal, binnen een kader waar iedereen gelijk is? Een week, een midweek of driedaagse buiten de zomervakantie? Het kan…

Vakantiedomein De Kleppe in de authentieke Vlaamse Ardennen omvat een sfeervol vakantiehuis, een polyvalente ruimte met alle voorzieningen en een veelzijdige activiteitenkalender. Dat alles binnen de visie: mens, dier en natuur in harmonie.

Info via de site

J-Club De Panne

J-Club De Panne is een erkend vakantieverblijf met een toegankelijkheidslabel en is reeds 20 jaar een vaste waarde voor personen met een beperking in de regio van de Westkust en de Westhoek.
75% van de overnachtingen worden gerealiseerd door vaste klanten, die jaarlijks of twee jaarlijks in J-Club De Panne logeren. Voor wie meer info wil....link. Op de site klik je dan verder naar 'mindervaliden'..

MAXIMUMFACTUUR

MAF is een maatregel die ons financieel beschermt tegen te hoge medische kosten. Deze maatregel treedt automatisch in werkingvanaf het moment dat een bepaald bedrag aan remgelden bereikt is. Wanneer dit plafond wordt bereikt, worden de remgelden volledig terugbetaald.
Er zijn 2 soorten MAF: de sociale MAF en de inkomens-MAF. Het systeem werkt hierarchisch en dit wil zeggen dat erst het recht op sociale MAF wordt onderzocht en vervolgens de inkomens-MAF.
Ook hier kijk je voor meer info naar Handiscoop van MEI 2016 pagina 21.

PVF

Deze afkorting staat voor 'Persoonsvolgende Financiering'. Het gaat over een fundamentele systeemwijziging in het handicaptenbeleid. Iedereen zal zich moeten aanpassen, zowel de personen met een handicap, hun gezin als de mensen die professioneel met hen werken.
Voor alle duidelijkheid: PVF is momenteel enkele van toepassing voor meerderjarigen. De minderjarigen volgen in 2017, of later.
Wie meer wil weten, kijkt best eens in 'HANDISCOOP' vvan Mei 2016, pagina's 3 tot 5
Eind dit jaar organiseert KVG Ieper voor de leden een infomoment rond deze problematiek en dit zal doorgaan in de Ieperse Bibliotheek.

PVF

Er is een themawebsite rond PVF (persoonsvolgende financiering)
Wil je meer weten rond het wat, hoe en waarom van de persoonsvolgende financiering? Dan zit je hier op het juiste adres. Je vindt er alle info over de invoering, filmpjes met zowel een algemene uitleg als toelichting bij trap 1 en trap 2, een waslijst aan veelgestelde vragen en een verklarende woordenlijst.
Er staat ook een agenda met alle infomomenten die over gans Vlaanderen georganiseerd worden.
Neem gerust een kijkje!

CORRECT WOORDGEBRUIK

KVG roept iedereen op om extra te letten op een correct woordgebruik. De termen 'andersvaliden' of 'mindervaliden' zijn uit de jaren '70 en '80.
Wij verkiezen de benaming 'persoon met een handicap'. Door deze keuze geven we aan dat de persoon in kwestie een mens is die toevallig een handicap heeft. Ook de benaming 'persoon met een beperking' wordt wel eens gehoord. Maar ook deze term lijkt ons niet goed.
Iedereen namelijk heeft wel een beperking. Wie zou van zichzelf het tegendeel durven beweren?
Trouwens ook de 'VN Canventie ter bescherming van de Rechten van Mensen met een Handicap' gebruikt de juiste term in zijn omschrijving....
Wie het totale artikel met de motivatie wil lezen, kijkt best eens in Handiscoop Januari 2016 op pagina 18.

HALLO, IS DAAR IEMAND ?

Het lijkt wel de aanzet voor een telefoonabonnement... Als deze uitspraak echter komt uit de mond van een persoon met een handicap komt, heeft deze uitspraak vaak niets te maken met sociale media of telefonie.
Wel met het 'netwerk van mensen rondom hen', waarvan ze voor veel zaken afhankelijk zijn. Somminge mensen met een handicap zijn prima omringd.
Anderen kunnen helaas slechts terugvallen op een beperkt netwerk. Voor wie meer wil weten hierover, leest best Handiscoop, januari 2016, pagina 14-15.

ACTIE 15000.BE

De Vlaamse regering wil besparen op de sociaal-culturele setor voor mensen met een handicap. Verschillende organisaties moeten alweer 5% van hun middelen inleveren, ook KVG. We stelden daarom een petitie op met verschillende organisaties. Met 15000 handtekeningen op die petitie kunnen we de leden van het Vlaams Parlement proberen te overtuigen om niet te besparen op de kap van mensen met een handicp. Verenigingen als KVG zijn gewoon nodig. Teken daarom de petitie op www.15000.be

EURPOESE HANDICAPKAART

Op reis kom je het maar al te vaak tegen om gebruik te maken van bepaalde diensten of kortingen, en dan moet je een bewijs van je handicap kunnen voorleggen. En dat is niet altijd even makkelijk. Want hier in Belgie hebben we geen uniform kaartje of pasje dat de handicap 'bewijst'. Je kan alles proberen maar een simpel kaartje dat meldt dat je een handicap hebt, is er niet.
En die situatie heb je in veel landen. Verschillende organisaties uit heel Europa pleiten al jaren voor een europese kaart die je handicap erkent. Ondertussen is ook Europa in gang geschoten en wordt informatie verleend en gesensibileerd en er komt een informatieve website. De kaart zal worden uitgereikt door de lidstaat zelf volgens de nationale erkenningscriteria voor handicap. Die liggen in elk land anders. De europese handicapkaart is nu, eindelijk in een stroomversnelling geraakt.
Wie meer info wil kan eens kijken in magazine 'Open Kijk' 2015-3

DE LIJN EN DE MIDDELEEUWEN

Net zoals zoveel anderen moet ook de Lijn besparen, 30 miljoen euro om precies te zijn. Om haar daarbij te helpen, legt de Vlaamse Regering de Lijn niet langer op dat ze basismobiliteit moet aanbieden aan haar gebruikers, maar slechts een sterk verdund alternatief: de basisbereikbaarheod....
Dit betekent concreet dat De Lijn zich meer kan toespitsen op de drukbezette (stedelijkeà gebieden en de frequentie op minder rendabele lijnen kan verlagen of zelfshelemaal afschaffen.
Maar waar 'inclusie' te vinden zal zijn in het hele besparingscircuit is voor KVG een compleet raadsel. Het wordt integendeel een asociale toekomst voor veel mensen met een handicap, ouderen of mensen die het niet breed hebben.
Voor wie meer info wil, kijk dan snel in 'OPEN KIJK' van mei 2015...

BOORDTARIEF NMBS

Sinds 1 februari hanteert de NMBS een boordtarief. Dit geldt voor wie de trein neemt zonder geldg vervoerbewijs en dus een ticket op de trein moet kopen.
Helaas gold deze regel ook voor mensen die wegens hun handicap geen ticket kunnen kopen omdat bijv. de loketten gesloten zijn of de alternatieven (automaat en online) onvoldoende toegankelijk zijn. KVG vond dit onaanvaardbaar en heeft daarover een gesprek gehad met de bevoegde minister.
De minister Galant gaf mee dat deze extra-betaling van 7 euro niet moet worden betaald door mensen met een handicap als het duidelijk is dat zij geen ticket konden kopen. Voorbeelden werden aangehaald zoals: mensen met een verstandelijke handicap (gebruik van automaten), mensen met een lichamelijke handicap (onaangepaste automaten).
Hopelijk communiceert de minister snel en goed met de medewerkers zodat pijnlijke ervaringen worden vermeden.

ABONNEMENT van DE LIJN blijft gratis, ook voor 65+ers

Personen met een handicap krijgen, wanneer ze aan de voorwaarden voldoen, al jaren een gratis abonnement van De Lijn opgestuurd. Mensen boven de 65 jaar met een handicap kregen in het verleden de - toen ook nog kosteloze - seniorenpas toegestuurd.
Die pas kost nu 50 euro, maar deze mensen hebben wel nog steeds een handicap!! KVG vroeg aan de Lijn hoe het nu juist zat?
GOED NIEUWS.
De LIJN zal zelf alle 65+ers, die een PMH-statuut hebben, in de loop van het voorjaar een nieuw gratis abonnement toesturen.
Je moet zelf geen actie ondernemen als je je in deze situatie bevindt en je vindt binnenkort het gratis abonnement gewoon in je birevenbus.

ZORGEN VOOR LATER

Vele keren krijgt Gezin en Handicap vragen in de zin van "Hoe kunnen wij voor ons kind met een handicap een en ander regelen voor later?"
Wie zal er voor ons kind zorgen als wij dit niet meer aankunnen?"
En laat dit nu net een van de allermoeilijkste vragen zijn om een concreet antwoord op te geven

Voor wie meer wil lezen, slaat Handiscoop december 2014 open en leest vanaf pagina 11...

HANDICAPPS

De ondertitel is 'Snap de APP voor je handicap'

Hoe vaak horen we de vraag 'Is daar een app voor?', of horen we 'download de app op je smartphone'..

Maar wat wordt daarmee bedoeld? Het woord wordt omschreven als een applicatie of een programmaatje.
En er duiken meer en meer apps op die ons het leven makkelijker (kunnen) maken, ook als persoon met een handicap.

In Handiscoop van december 2014 staat op blz 8 en 9 heel wat informatie in verband met apps.
De rechtstreekse link naar de apps kan je terugvinden op deze link. En als je zelf nog tips hebt voor nuttige apps, horen wij dat natuurlijk ook heel graag. Stuur deze info maar gerust door naar bijgaand emailadres.

DE BELBUS

De belbus rijdt in dunbevolkte gebieden en alleen op aanvraag.
De bus heeft geen vaste route en dienstregeling. Maar het is ook geen taxi: de belbus stopt alleen aan de haltes van de Lijn die vooraf werden aangevraagd bij de belbuscentrale. Alle belbussen beschikken over een lift zodat ook rolstoelgebruikers mee kunnen.
Op de belbus gelden de tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn.

Voor uitgebreide informatie lees je best Handiscoop NOVEMBER 2014 vanaf pagina 12. Daar vind je alles in detail uitgeschreven...

DE PARKEERKAART

Wie kent niet het blauwe geplastificeerde kaartje met afbeelding van een rolstoel? Toch zijn er nog vragen...enkele bedenkingen!

Wie heeft recht op een parkeerkaart?
Personen die een officieel attest hebben van hun handicap

Hoe geraak je aan een kaart?
Je moet zelf de aanvraag indienen want ze wordt niet automatisch opgestuurd.

De parkeerkaart biedt volgende rechten:

 • - parkeren op voorbehouden plaatsen
 • - onbeperkt parkeren in blauwe zones, waar voor anderen de parkeertijd beperkt is

En enkele misverstanden en veel voorkomende vragen:

 • - Een kaart geeft niet altijd het recht om gratis te parkeren !! Elke gemeente zelf bepaalt hieromtrent zelf zijn beleid.
 • - je moet niet altijd parkeren op een voorbehouden plaats. Je mag overal parkeren WAAR HET TOEGELATEN IS. Ook op voorbehouden plaatsen.
 • - De kaart moet goed zichtbaar zijn met de afbeelding van de rolstoel naar boven achter de voorruit. Als je naar het buitenland gaat maar nog in de europese unie, vraagt best de folder aan die werd uitgegeven door de Europese Commissie.
 • - De parkeerkaart is persoonlijk. Dit betekent dat deze enkel mag gebruikt worden wanneer je zelf de wagen bestuurt of als je als passagier meerijdt.
 • - Bij overlijden van de eigenaar moet de kaart worden teruggestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid.
 • - Bij beschadiging of vervallen van de kaart, moet een nieuwe worden aangevraagd
 • - Het is ook zo dat iedereen met een geldige kaart op een voorbehouden plaats mag parkeren, ook al heb JIJ bij de gemeente de aanvraag gedaan. DIE VOORBEHOUDEN PLAATS AAN JE VOORDEUR IS NOOIT PERSOONLIJK !!!

In Ieper hebben gehandicapten het recht om overal gratis en onbeperkt te parkeren.

En voor wie nog meer info wil lezen, kijkt best in de Handiscoop November 2014 (jaargang 69 - nr.9) op pagina 20 en 21


KORTINGBON BESCHERMDE AFNEMER

Wist je dat je als beschermde afnemer recht hebt op een kortingbon van 150 euro voor de aankoop van een nieuwe energiezuinige wasmachine (AAA) of koelkast (A+)?

Beschermd zijn zij die genieten van het sociaal tarief voor gas en electriciteit. Dit kan je nagaan op je energiefactuur.
De kortingbon dient te worden aangevraagd bij Eandis VOOR DE AANKOOP van het toestel.
Als je in aanmerking komt, stuurt Eandis een aangetekende brief met een gepersonaliseerde kortingbon ter waarde van 150 euro (levertijd van 2 weken).
Deze bon is strict persoonlijk en onoverdraagbaar.

HOE BLIJF JE FIT IN JE HOOFD?

Er is een spreekwoord dat zegt:"Beter één goede vriend dan 10 kameraden". Maar dat klopt niet helemaal. Hoe meer mensen je kent, hoe meer kansen op het delen van je gevoelens, het vinden van steun en het opdoen van frisse ideeën. Enkele tips om zich gezonder, beter te voelen:

 • - Leef met een open geest.
 • - Vrienden helpen je om jezelf te aanvaarden
 • - Zorg voor een breed netwerk: collega's, buren kameraden, familie,...
 • - Onderhoud je relaties. Probeer regelmatig contact te hebben met elkaar.
 • - Vergeet je losse contacten niet. Een hand opsteken kost geen geld.
 • - Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker de nabije contacten zijn.
 • - Vriendschap kan je niet kopen, maar moet je 'verdienen'. Steun gerust op iemand anders, maar zorg ook dat vrienden ook op jou kunnen rekenen.
 • - Schrijf niet te vlug een vriend af. Echte vrienden wijzen je al eens terecht, ze hebben het beste met je voor.
 • - Hou ook voor ogen dat anderen, dus ook je vrienden, al eens fouten kunnen maken.

Wil je nog tips om je 'Fit in je hoofd' te voelen? Kijk gerust naar de site van deze organisatie.

Dit artikel kan je ook lezen in de brochure "Iedereen Ieper", het stadsmagazine voor Ieper en deelgemeenten, Jaargang 17 - september 2014.

VMM en RECHTEN VAN BESCHERMDE KLANTEN

De campagne "goed geregeld = geld gespaard" legt aan watergebruikers in heldere taal uit wat hun rechten en plichten zijn.
Vanaf 1 juni 2014 kregen kwetsbare groepen, zoals mensen met een leefloon of bejaarden met een gewaarborgd inkomen, extra rechten. Die rechten moeten hen beschermen tegen problemen met hun waterfactuur. Het gaat onder meer over een gratis waterscan, de mogelijkheid om maandelijks te betalen en een gratis meterstandopname door de watermaatschappij.
De nieuwe brochure kan je raadplegen op de site of bestellen via het gratis nummer 1700.

Je bent beschermde klant als je:

 • - een leefloon of een tegemoetkoming van het OCMW krijgt
 • - een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen krijgt.
 • - een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap krijgt
 • - een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie-tegemoetkoming voor mensen met een handicap krijgt
 • - je kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent heeft
 • - een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgt

Dit artikel kan je ook lezen in de brochure "Iedereen Ieper", het stadsmagazine voor Ieper en deelgemeenten, Jaargang 17 - september 2014.

DE LIJN

Een tijdje geleden werd een artikeltje op de site geplaatst over de houding van de Lijn tegenover scootmobielen. Dat er van allerlei zijden reactie kwam is geen geheim.

Nu blijkt de Lijn te werken aan een label voor mobiliteitshulpmiddelen waardoor sommigen toch op de bus zouden kunnen.
Daarvoor zouden een aantal technische voorwaarden gesteld worden (vb. de afmetingen van de scootmobiel). Wie er niet aan voldoet, blijft aan de kant staan.
Dus komen er ook mensen met een elecktrische rolstoel binnen het uitsluitingsvizier van de Lijn? Blijkbaar wel.
Als KVG kunnen we dit plan niet goedkeuren.

Misschien wordt een aantal gebruikers heropgevist en krijgen zij een oplossing maar KVG pleit voor een inclusieve samenleving.
Beleidsmakers, organisaties, vervoersmaatschappijen zeggen dat zij datzelfde nastreven maar wij zien wel een plan om mensen met een handicap uit te sluiten en geen plan om het openbaar vervoer stap voor stap toegankelijk te maken. Ook al liggen een aantal stappen voor de hand...

PECHVERHELPING ROLSTOELEN

Een van onze leden is lid van een pechverhelpingsdienst. Hij kreeg onlangs een bericht dat zij vanaf 1 september deze verhelping niet meer kunnen uitvoeren.
Bij navraag bij KVG-Vlaanderen blijkt dat er helemaal geen sprake is van nieuwe wetgeving in deze materie, maar dat het eerder een zaak is gewijzigde voorwaarden van de organisatie zelf.
KVG raadt eigenlijk niet echt aan om een pechverhelping te nemen voor rolstoelen...
Als de mensen van KVG samen zitten met de mensen van VAB hebben ze steevast het gevoel dat ze af willen van de 'lastige rolstoelen'...
Wettelijk staat enkel vast dat je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet nemen...!
Als alternatief: Thuiszorgwinkel?

CORRECT TAALGEBRUIK

 • Zeg niet: "mindervaliden, andersvaliden, mensen met een beperking"
 • MAAR ZEG: "personen met een handicap"
 • Zeg niet: "rolstoelpatienten"
 • MAAR ZEG: "rolstoelgebruikers"
 • Zeg niet: "mongolen"
 • MAAR ZEG: "personen met het syndroom van Down"
 • Zeg niet: "doofstommen"
 • MAAR ZEG: "personen met een auditieve handicap"
 • Zeg niet: "blinden"
 • MAAR ZEG: "personen met een visuele handicap"

Negatieve benamingen beklemtonen de verschillen en geven geen echte informatie over de persoon en zijn of haar capaciteiten. Om een positief en realistisch beeld te bevorderen moet je met taalgebruik vooral de gelijkenissen ( eigen groep op de voorgrond plaatsen. ('anders-', 'minder-')

DE LIJN EN DE SCOOTMOBIEL

Ongeveer een jaar geleden besliste de Lijn om voortaan geen enkele scootmobiel meer mee te nemen op haar bussen en trams. KVG liet dit niet zomaar aan zich voorbijgaan. Ondanks enkele uithalen in de pers en een paar gesprekken met De Lijn, kunnen er nog steeds geen scootmobiels mee.

De Lijn zegt wel dat ze ondertussen aan een oplossing werken. Wanneer deze hulpmiddelen aan bepaalde voorwaarden voldoen, mogen ze alsnog mee. Dit is wel een vooruitgang, maar we blijven vinden dat het veel beter kan. Sommigen zullen uitgesloten blijven.

Bovendien oordeelt KVG dat De Lijn in haar dienstverlening naar personen met een handicap toe, toch nog steeds een slechte leerling blijft met een reserveringsplicht van minstens 24 uur, slechte communicatie en ontoegankelijke vervoersmiddelen.

En dit terwijl KVG enkele jaren geleden al enkele eenvoudige oplossingen suggereerde in een gezamenlijk project.

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING.

De hoofdzaken op een rij:

 • •Men spreekt voortaan alleen nog maar over de verhoogde tegemoetkoming in het ziekenfonds.
 • •het cijfer op de gele klever eindigt op een 1 als de verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend.
 • •mensen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen (inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming) hebben ALTIJD recht op de verhoogde tegemoetkoming.
 • •mensen met enkel een attest van invaliditeit hebben slechts recht als ze aan de inkomensvoorwaarden voldoen.
 • •een erkenning als persoon met een handicap van het VAPH wordt niet gezien als een specifieke situatie en is daarom gebonden aan een inkomensonderzoek

De voordelen op een rij:

 • •het systeem biedt de rechthebbenden een korting voor de kosten van een consultatie bij een arts, bij aankoop van geneesmiddelen en voor de ziekenhuiskosten. Hiervoor geldt de regeling 'betalende derde'. Dit betekent dat je enkel het remgeld moet betalen, de rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen arts en het ziekenfonds.
 • •Wie gehospitaliseerd wordt, betaalt een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en geen kamer- en honorariumsupplementen bij opname in een tweepersoonskamer.
 • •Er geldt een 'maximumfactuur': zodra de kosten die je reeds betaalde tijdens een alenderjaar 450 euro bedragen, krijg je automatisch voor de volgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.
 • •je betaalt een lagere jaarlijkse bijdrage voor de vlaamse zorgverzekering.
 • •je hebt recht op 50% korting voor de trein, bus en tram.
 • •je hebt eventueel recht op een sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of als je 65-plusser bent.
 • •je hebt recht op een verwarmingstoelage indien de woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie of verwarmingspetroleum aan de pomp.

Meer informatie vind je in Handiscoop Nr 2 van maart 2014.