BEWINDVOERING IN DE PRAKTIJK

Diverse vrederechters weigeren een bewindvoering op maat uit te spreken en blijven gaan voor volledige 'onbekwaamverklaring'. Hierdoor tonen ze geen enkel respect en vertrouwen in de mogelijkheden die mensen met een verstandelijke handicap, psychische ziekte, dementie,... wel hebben.
Ook hierover staat een artikel in Handiscoop van Januari 2016 op pagina 20.

DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING

De jaarlijkse bijdrage voor de zorgverzekering werd vanaf 1 januari 2015 verdubbeld en bedraagt nu 50 euro.
Er zijn wel diverse vragen zoals: hoe werkt de vlaamse zorgverzekering? Hoe beoordelen de zorgkassen of iemand 'zwaar behoevend' is? Moeten wij de tussenkomst van de zorgverzekering zelf aanvragen? Hoe hoog is het uitbetaalde bedrag? Kan ik de tussenkomst voor mantel- en thuiszorg combineren met ondersteuning van het VAPH?
Veel vragen bestaan er en wie meer wil weten, leest best eens het artikel in 'OPEN KIJK' mei 2015 op pagina 20 en 21.

MET EEN SCOOTER IN HET VERKEER

Met een scootmobiel mag je zowel op de rijbaan, op het fietspad als op het voetpad rijden, dus NIET op auto- en snelwegen.
Op de rijbaan kan je eens gas geven met een snelheid van MAXIMUM 45 km/uur. Op het fietspad mag je 30 km/uur in bebouwde kom en 40 km/uur daarbuiten.
Om botsingen met voetgangers te vermijden, mag je op het voetpad niet harder dan 6 km/uur.

Wat het parkeren betreft: er zijn geen regels voor het parkeren van de scooter, maar best is je te richten op de regels voor een fiets.
De wegcode zegt: "Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken."

EEN HANDICAP NA JE 65ste

Oud worden, dat doe je door lang te leven.Goed oud worden door op tijd hulpmiddelen (en mensen) in te schakelen.
En natuurlijk hoort daar nog een flinke dosis levensoptimisme bij! In het artikel dat je kan lezen in Handiscoop December 2014 pagina 20/21, vindt iedereen antwoorden op enkele vragen die de sociale dienst kreeg van personen die pas na hun 65ste een handicap kregen.

DE NIEUWE WETGEVING ROND 'BESCHERMINGSMAATREGELEN'

Op 1 september gaat de nieuwe wetgeving 'beschermingsmaatregelen' nu echt wel van start. Van een nieuw uitstel is geen sprake.Ook al wachten wij nog steeds op de uitvoeringsbesluiten. Het kabinet van uittredend justitieminister Annemie Turtelboom zal nog veel werk hebben in deze vakantiemaanden. Toch vermoeden wij dat niet alle besluiten er op 1 september zullen liggen. In de wetgeving heeft men het over 'de koning MOET' en 'de koning KAN'

De kans is dus heel groot dat enkel de besluiten die 'van moetens zijn' zullen uitgewerkt worden. Het gaat dan bijv. over:

 • - een model van verzoekschrift waarbij de verzoeker het sociale netwerk van de te beschermen persoon aan de hand van een vragenlijst moet schetsen.
 • - een standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring dat door de geneesheer moet worden ingevuld

Wij verwijzen alle geïnteresseerden naar HANDISCOOP van JULI 2014 pagina 9.

Wij maken er iedereen op attent dat de infoavond van 5 november 2014 volledig zal gewijd zijn aan deze problematiek...Startuur is voorzien om 19u30.

DUID DIE DATUM MAAR AAN OP DE KALENDER !!!

INKOMENSVERVANGENDE- EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING:

In Handiscoop JUNI 2014 staan enkele vragen die betrekking hebben op voorkomende problemen.

Volgende practische vragen worden behandeld:

 • - Al jaren geniet ik een integratietegemoetkoming cat. 2. Mijn handicap is de laatste tijd verergerd waardoor ik meer hulp
  nodig heb. ZOU IK EEN HOGERE TEGEMOETKOMING KUNNEN KRIJGEN?
 • - Indien mijn inkomen wijzigt, heeft dit dan onmiddellijk invloed op mijn tegemoetkoming??
 • - Wat gebeurt er met mijn tegemoetkoming als mijn gezinssituatie wijzigt?

Voor wie op dat vlak een antwoord zoekt, kijkt best in Handiscoop JUNI 2014 pagina 20 en 21.

TWEE GOEDGEKEURDE MAATREGELEN EIND APRIL

Net voor de federale regering eind april haar werkzaamheden beëindigde, werden er nog twee maatregelen goedgekeurd waarvoor KVG al jaren ijvert.

 • - Een aanpassing van de categorievrijstelling voor de toekenning van de integratietegemoetkoming.
 • - Betere toegang van personen met een handicap tot een schuldsaldoverzekering (uitvoering van de 'Partykawet')

Voor wie meer wil weten, kijkt best eens in Handiscoop van Mei 2014 op pagina 13

KINDERBIJSLAG EN STUDENTENJOB

Voor allen die kinderen hebben die tijdens het verlof, tijdens het weekeinde of tijdens het verlof een studentenjob aanvaarden, raden wij aan om eens Handicscoop Mei 2014 te lezen vanaf pagina 20.

Daar worden enkele heel concrete vragen gesteld en uiteraard wordt tevens het antwoord aangeboden. Behandelde vragen hebben betrekking op het al dan niet fiscaal ten laste zijn, kinderbijslag, zelf belastingen betalen door zoon of dochter, al dan niet onderworpen zijn aan RSZ, enz...

Een echt interessant en aan te raden artikel voor de betrokken personen.

VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN

Personen met een handicap, die een erfenis krijgen, moeten minder successierechten betalen. Deze maatregel is helaas vrij onbekend, en sommige notarissen blijken hiervan niet op de hoogte te zijn. Hou dit dus zelf in de gaten...!

De vermindering houdt rekening met de aard van de erfenis: in rechte lijn, of tussen andere personen, de leeftijd van de persoon die de erfenis krijgt en met het verminderd verdienvermogen van de betrokkene. Hoe jonger de persoon met een handicap, hoe langer de periode van verminderd verdienvermogen kan duren en hoe groter de vrijstelling.

De bedragen van de vermindering zijn:

 • •3000 euro wanneer het gaat om een erfenis in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden.
 • •1000 euro wanneer het gaat om een erfenis tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden.

Dat lijkt weinig maar dit basisbedrag wordt vermenigvuldigd met een cijfer overeenkomstig de leeftijd van de persoon die erft, gaande van '18' voor personen met een handicap van 20 jaar of jonger tot '2' voor personen ouder dan 80 jaar.

Voor wie meer info wil, zie Handiscoop nr.3 - jaargang 69 pagina 20 en 21.